گروه کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش آموزش و پرورش میاندوآب

آخرین نظرات

سوالات الکترونیکی درس سیستم عامل مقدماتی - رایانه کار مقدماتی

فصل اول


فصل دوم


فصل سوم


فصل چهارم


فصل پنجم


فصل ششم


فصل هفتم


فصل هشتم


فصل نهممجموعه سوالات الکترونیکی کتاب تولید محتوای الکترونیکی و برنامه سازی


سری اول


سری دوم


سری سوم


سری چهارم


سری پنجم


سری ششم


سوالات تکمیلی
بانک سوالات دی ماه - داخلی


   سوالات نصب و راه اندازی - خانم سلیمانیان

  سوالات زبان تخصصی - خانم سلیمانیان
 
  سوالات شبکه خانم-  سلیمانیان

  سوالات زبان تخصصی - خانم لکان
 
  سوالات برنامه سازی 2 - خانم لکان
 
  سوالات نقشه کشی - خانم لکان

  سوالات نقشه کشی  - خانم عبیدی

  سوالات نصب ور اه اندازی - آقای اکبری

 سوالات نرم افزار چند رسانه ای - خانم نوروزی

 سوالات امتحان عملی نرم افزار چندرسانه ای- خانم نوروزی

 سوالات امتحان عملی نرم افزار چند رسانه ای - خانم نوروزی

 
سوالات امتحان عملی نرم افزار چند رسانه ای - خانم نوروزی

سوالات رایانه کار مقدماتی

سوالات الکترونیکی نرم افزار چندرسانه ای

سوالات الکترونیکی نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
سوالات الکترونیکی طراحی صفحات وب پیشرفته (طراح سوالات :سمیه نوروزی)
سوالات داخلی  دی ماه
 
مسابقات علمی کاربردی کاردانش


سوالات علمی
 
تولید چند رسانه ای 1
بخش اول      بخش دوم
      تولید چند رسانه ای 2    
    وب پیشرفته  
     بانک   اطلاعاتی    
طراحی وب 1 طراحی وب 2
بخش1   بخش2   بخش3   بخش4
طراحی وب 3  طراحی وب 4
بخش1   بخش2   بخش3
بخش4   بخش5   بخش6
  طراح امور گرافیکی با رایانه       
 سوالات عملی  طراحی وب        بارم  وب مقدماتی  فلش 1  فلش 2
 طراح امور گرافیکی با رایانه میکس  
بانک سوالات رایانه کار پیشرفته به صورت pdf
سوالات فصل اول سیستم عامل پیشرفته
سوالات فصل دوم سیستم عامل پیشرفته
سوالات فصل سوم سیستم عامل پیشرفته
سوالات فصل چهارم سیستم عامل پیشرفته
ادامه سوالات فصل چهارم سیستم عامل پیشرفته
سوالات فصل پنجم سیستم عامل پیشرفته
سوالات فصل ششم سیستم عامل پیشرفته
سوالات فصل هفتم سیستم عامل پیشرفته
سوالات فصل هشتم سیستم عامل پیشرفته
سوالات فصل نهم سیستم عامل پیشرفته
سوالات فصل دهم سیستم عامل پیشرفته
   بانک سوالات نرم افزار اداری تکمیلی و برنامه نویسی مقدماتی
سوالات نرم افزار اداری تکمیلی -رایانه کار پیشرفته
سوالات نرم افزار اداری بخش دوم - سیستم عامل پیشرفته
نمونه سوالات برنامه نویسی مقدماتی -رایانه کار پیشرفته

سوالات نرم افزار اداری تکمیلی بخش visio

سوالات نرم افزار اداری تکمیلی بخش دوم visio


مجموعه کامل سوالات رایانه کار پیشرفته

سوالات پایان ترم رایانه کار پیشرفته سری اول

سوالات پایان ترم رایانه کار پیشرفته سری دوم

سوالات عملی چندرسانه ای


سوالات عملی چندرسانه ای گروه A

سوالات عملی چندرسانه ای گروه B

سوالات عملی چندرسانه ای گروه C

سوالات عملی چندرسانه ای گروه D

سوالات برنامه سازی -ویژوال
برنامه نویسی3- ویزوال بیسیک پایان ترم

برنامه نویسی2- ویزوال بیسیک پایان ترم


 نمونه سوالات خانم سلیمانیان
نرم افزار چندرسانه ای
بسته1
سخت افزار 92-93
سخت افزار 94
سخت افزار
زبان تخصصی درس123
زبان تخصصی
زبان تخصصی درس 4
زبان تخصصی درس 5

 نمونه سوالات خانم ویدا خان زاده

آزمون نظری CorelDraw
پایانی خرداد 94 سیستم عامل جلد 2
پایانی خرداد 94 بسته ی 3 جلد 2نمونه سوالات خانم مینا خان زاده

بسته 1
برنامه سازی 1
برنامه سازی 1 تئوری پایانی
فصل 1 سی شارپ
سی شارپ


نمونه سوالات خانم نوروزی
بانک سوالات بسته نرم افزاری 3

بسته های نرم افزار 3 پایان ترم

بسته های نرم افزاری 1 پایان ترم

بسته نرم افزاری 3 جلد دوم       

سوالات بسته نرم افزاری 3 شهریور  93

بسته های نرم افزاری 3 جلد 1 فصل 6و7

سوالات امتحان دی ماه بسته های نرم افزاری 3 -جلد 2


سوالات بسته نرم افزاری 3 جلد 2 فصل 2و3


بسته نرم افزاری 3- فصل 1 تا 4

سوالات فصل 3 و4 بسته نرم افزاری 3 -جلد دوم

بانک سوالات بسته های نرم افزاری 2

سوالات فصل اول و دوم بسته های نرم افزاری 2


فصل سوم و چهارم


سوالات امتحانی از فصل اول تا صفحه 150


نمونه سوالات خانم نوروزی


سیستم عامل 2 فصل1-5

سیستم عامل جلد2 شهریور 94

سیستم عامل جلد2 فصل 1و2-7

 سیستم عامل فصل 3و4

سیستم عامل جلد2

سوالات سیستم عامل جلد 1

سیستم عامل جلد 1 فصل 3

سیستم عامل جلد 1فصل 5تا119

سیستم عامل جلد 1

سوالات امتحان عملی سیستم عامل جلد 1 سال 94

سوالات پایان ترم سیستم عامل جلد 1نمونه سوالات خانم نوروزی
مجموعه سوالات طراح امور گرافیکی

سوالات کلاسی و نهایی طراح امور گرافیکی

سوالات وب مقدماتی -کاردانش

وب پیشرفته فصل 1 تا 10

خرداد ماه وب

وب مقدماتی

وب پیشرفته فصل 3

سوالات پایان ترم رایانه کار پیشرفته سال90


سوالات پایان ترم کاربر رایانه


سوالات بسته نرم افزاری 1 - بخش word
  نمونه سوالات جناب آقای مهندس حسین پور 


نمونه سوالات جناب آقای مهندس قوسیان

طراحی صفحات وب پیشرفتهطراحی صفحات وب مقدماتی
 طراحی صفحات وب مقدماتی - دی 93

مبانی و کاربرد رایانه


نمونه سوالات خانم نوروزی بانک اطلاعاتیسوالات فصل اول و دوم و سوم

سوالات فصل سوم

تمرینات عملی بانک اطاعاتی

سوالات بانک اطلاعاتی فصل اول تا فصل پنجم صفحه105نمونه سوالات خانم نوروزی  فلش - کاردانش

سوالات فلش

سوالات فلش خرداد ماه

فلش 5و4

فلش 1-14

سوالات فلش 1-114

سوالات مبانی رایانه  خانم نوروزی

 مبانی رایانه

 مبانی فصل 2

 مبانی فصل 3و4

مبانی فصل 4

 مبانی رایانه


مبانی رایانه ای فصل 1 و 2 تا صفحه22فصل 4 و 5


سوالات پایان ترم دی ماه 94

          مبانی پایان ترم

پاسخنامه سوالات پان ترم مبانی


مبانی فصل 1-2-3 تا صفحه 34


فصل3 تا صفحه 38سوالات فصل اول تا ششم